تفاوت دوره های حضوری و آنلاین در چیست؟

تمامی دوره ها چه به صورت آنلاین چه حضوری با یک استاندارد آموزشی از مدرسانی که تایید شده از دانشگاه کمبریج هستند برگذار خواهد شد، لازم به ذکر است که شیوه گذراندن دوره (حضوری یا آنلاین ) در مدرک بین